Farmforce โดยสังเขป

 

ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน

ภารกิจของเราคือการส่งมอบโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

ระบบแบบครบวงจรเพื่อจัดการกับการเพาะปลูก

เปิดตัวที่เมืองไนโรบีประเทศเคนยาในปี 2555 Farmforce ให้การสนับสนุนธุรกิจการเกษตรในระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากไหนและเติบโตอย่างไร

Farmforce เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการแทนที่การใช้กระดาษ สามารถตรวจสอบที่มาได้ถึงระบบพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มการจัดการข้อมูลและความโปร่งใส การปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารและความยั่งยืน (FairTrade, Rainforest Alliance, Organic) และทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น

ติดต่อเราเพื่อประเมินผลการดำเนินในการจัดหาคุณได้ฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของเรา

 

คุณสมบัติและการทำงาน

Farmforce: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกับเกษตรกร

Farmforce เป็นเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ระบบของเราช่วยให้องค์กรและเกษตรกรรายย่อยช่วยผลักดันมูลค่าซึ่งกันและกัน กว่าหกปีที่เราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในภายในสำนักงานและการทำงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลในตลาดเกิดใหม่

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดหาโกโก้ข้ามชาติจากสหกรณ์ชาวนา ธุรกิจการเกษตรในท้องถิ่นจัดหาพืชผลเพื่อผลิตเบียร์ กลุ่มเกษตรกรที่ส่งออกพืชสวนที่ผ่านการรับรองในต่างประเทศหรือองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกรกว่า 10,000 ราย เรามีระบบที่ตรงกับความต้องการในองค์กรของคุณ ช่วยให้องค์กรของคุณมองเห็นการดำเนินงานและผลกระทบ

การตรวจสอบย้อนกลับของ Farmforce

ดูเพิ่มเติม กรณีศึกษาของ Cargill

การใช้งาน Farmforce สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับกับพืชผลที่มีมูลค่าสูง อย่างเช่น โกโก้, ถั่ว, ชา, กาแฟและเครื่องเทศ

1. การตรวจสอบย้อนกลับระดับถุง
โดยการแนบบาร์โค้ดกับถุงโกโก้ ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตกรและสถานะการรับรองที่สามารถรับรองความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ลงในห่วงโซ่คุณค่า

2. การจัดการโควต้า
คุณสามารถติดตามจำนวนโกโก้ที่เกษตรกรส่งมอบให้เปรียบเทียบกับโควต้าที่ผ่านการรับรองได้อย่างทันทีทันใดจากการรับซื้อ

3. การชำระเงิน
บันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใส ณ จุดรับซื้อหลังการเก็บเกี่ยว เลือกวิธีการชำระเงินของเกษตรกรผ่านเงินสดไปจนถึงชำระสินเชื่อที่คงค้างหรือการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

4. การซื้อหลังการเก็บเกี่ยว
บันทึกการซื้อที่ทำจากเกษตรกรรายบุคคลในสนามและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

5. การกระจายสินเชื่อ
ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรกรด้วยปัจจัยการผลิตที่ตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาล สามารถติดตามได้ใน Farmforce

6. การตรวจสอบรับรอง
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามการรับรองผ่าน Farmforce ในกระบวนการที่โปร่งใสให้ลูกค้าของคุณมั่นใจในความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ของคุณ

7. ฐานข้อมูลเกษตรกร
รู้เกี่ยวกับที่มาเกษตรกรและที่ดินเพาะปลูกด้วยการทำแผนที่ GPS

8. การบรรจุซ้ำ
เพื่อรับรองความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

9. การจัดการระดับพิเศษ
สร้างการชำระเงินพิเศษจากบันทึกการจัดซื้อที่ผ่านการรับรองใน Farmforce

มาตราฐานของ Farmforce สำหรับการเพาะปลูกระดับสูง

ดูเพิ่มเติม กรณีศึกษาของ Psaltry

การใช้งาน Farmforce สำหรับการจัดการการเพาะปลูกดับสูง อย่างเช่น การจัดหามันสำปะหลังข้าวฟ่างและข้าวบาร์เลย์สำหรับการผลิตเบียร์

1. ฐานข้อมูลของเกษตรกร
การมองเห็นของห่วงโซ่อุปทาน, ดูตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรใน GoogleEarth เพื่อวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมและการจัดซื้อจัดหา

2. ดำเนินการฝึกอบรมชาวนา
สอนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรและติดตามการเข้าร่วมโดยการใช้ GPS เตือนเกษตรกรเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้วยการสื่อสารทาง SMS

3. การกระจายสินเชื่อ
ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรกรด้วยปัจจัยการผลิตที่ตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาล หลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ไม่มีอยู่จริง ในขณะที่สร้างประวัติความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ผลิตของคุณ

4. การจัดการพนักงานภาคสนาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยการบันทึกข้อมูลภาคสนามแบบเกือบทันทีทีใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ลดการทุจริต ข้อมูลทั้งหมดมีการระบุตำแหน่ง GPS และประทับเวลา

5. SMS กับเกษตรกร
สื่อสารเพื่อแจ้งถึงการฝึกอบรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและการแจ้งการใช้งานปัจจัยการเพาะปลูกต่างๆ เกษตรกรสามารถตอบกลับทาง SMS รวมถึงขอความช่วยเหลือทางการเกษตร

6. การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนกลางฤดูเพาะปลูก
เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถบันทึกสถานะผลตอบแทนต่อพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร โดยมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการตรวจสอบสถานะการผลิตและแจ้งเตือนหากมีแนวโน้มที่จะผลิดได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

7. การชำระเงินหลังเก็บเกี่ยว
ซื้อพืชผลโดยใช้ Farmforce สามารถคำนวนราคาต่อกิโลกรัมซึ่งถูกกำหนดโดยฝ่ายการจัดการ เลือกที่จะชำระเงินด้วยเงินสด ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือต่อสินเชื่อคงค้าง

8. เครื่องพิมพ์และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา
สร้างใบเสร็จรับเงินที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพราคาและรายละเอียดการชำระเงินจากเครื่องพิมพ์และลดการฉ้อโกงด้วยเครื่องชั่ง

9. การชำระคืนเงินกู้และการซื้อ
ปรับปรุงอัตราการชำระคืนโดยหักการชำระคืนเงินกู้จากการซื้อการเก็บเกี่ยวในขณะที่เห็นสถานะการชำระคืนของเงินกู้แต่ละครั้ง

 

Farmforce Light Visibility

ข้อมูลเกษตรในรูบแบบดิจิตอล ข้อมูลของพื้นที่เพาะปลูกโดยมีการระบุตำแหน่งของ GPS การทำแบบสำรวจข้อมูล

Farmforce สนับสนุนเป้าหมายการจัดซื้อเชิงพาณิชย์ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ระดับมืออาชีพกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการพัฒนาด้านตลาดเกษตร

1. ฐานข้อมูลเกษตรกร
รู้เกี่ยวกับที่มาเกษตรกรและที่ดินเพาะปลูกด้วยการทำแผนที่ GPS

2. การตรวจสอบรับรอง
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามการรับรองผ่าน Farmforce ในกระบวนการที่โปร่งใสให้ลูกค้าของคุณมั่นใจในความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. การกระจายสินเชื่อ
ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรกรด้วยปัจจัยการผลิตที่ตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาล สามารถติดตามได้ใน Farmforce

4. การซื้อหลังการเก็บเกี่ยว
บันทึกการซื้อที่ทำจากเกษตรกรรายบุคคลในสนามและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

5. การชำระเงิน
บันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใส ณ จัดที่ซื้อหลังการเก็บเกี่ยว เลือกวิธีการชำระเงินของเกษตรกรผ่านเงินสดไปจนถึงชำระสินเชื่อที่คงค้างหรือการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

6. การจัดการโควต้า
คุณสามารถติดตามจำนวนโกโก้ที่เกษตรกรส่งมอบให้เปรียบเทียบกับโควต้าที่ผ่านการรับรองได้อย่างทันทีทันใดจากการรับซื้อ

7. การตรวจสอบย้อนกลับระดับถุง
โดยการแนบบาร์โค้ดกับถุงโกโก้ ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตกรและสถานะการรับรองที่สามารถรับรองความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ลงในห่วงโซ่คุณค่า

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Farmforce