เกี่ยวกับเรา

Farmforce มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในภาคการเกษตร โดยการนำเสนอระบบเพื่อการจัดหาวัตถุดับอย่างยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและปกป้องสิ่งแวดล้อม ระบบของเราช่วยให้องค์กรจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรขนาดกลางในตลาดเกิดใหม่เพื่อทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากที่ใด มีวิธีการปลูกอย่างไรและการเชื่อมต่อกับตลาดโลก ผ่านเว็บและโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ถึงระดับพื้นที่เพาะปลูกขณะเดียวกันก็สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์

ตั้งแต่ปี 2012 ทีมงานของ Farmforce ได้คิดค้นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์พกพา ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นหลัก ความมุ่งมั่นในการรับฟังความต้องการของลูกค้าและการทดสอบและการปรับใช้บนพื้นที่เพาะปลูกทำให้เราสามารถสร้างระบบที่แข็งแกร่งซึ่งส่งมอบโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์ทั่วแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา เราเห็นถึงความต้องการและความต้องการเครื่องมือ ICT ในการสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแนวหน้าของการเติบโตในตลาดเกิดใหม่เพื่อให้บริการที่ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับประโยชน์มากขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงตลาด

ฝ่ายบริหาร

Anne Jorun Aas

ประธานบริหาร

Spencer Morley

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

Laura Johnson Blair

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์

Anders Ellefsrud

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

Pilar Castillo

รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด

คณะกรรมการบริษัท

Johan Nic Vold

ประธาน

Grethe Viksaas

สมาชิกของคณะกรรมการ

Danat Tekie

สมาชิกของคณะกรรมการ

ระดับภูมิภาค

Nestor Barrientos

ผู้จัดการโครงการประจำภูมิภาคลาตินอเมริกา

Faith Kamenchu

หัวหน้าทีมทวีปแอฟิกา

Stephanie Dizon

ผู้จัดการการดำเนินโครงการทวีปเอเชีย

บุคคลากร

Jon Petter Bjerke

ผู้จัดการฝ่ายไอที

Reu Nyandoro

นักวิเคราะห์การบริการลูกค้าทวีปแอฟิกา

Natthaphon Mitsattha

นักวิเคราะห์การทดสอบและสนับสนุน

Thamrongsak Kittisakthamrong

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Farmforce