ติดต่อ
 

สำนักงานใหญ่

Farmforce AS
Kongens gate 11, 0153 Oslo, Norway
Org No: NO918744150

info@farmforce.com

อเมริกาใต้

Nestor Barrientos
nestor.barrientos@farmforce.com

Marco Giotto
marco.giotto@farmforce.com

แอฟริกา

Faith Kamenchu
faith.kamenchu@farmforce.com

เอเชีย

Stephanie Dizon
stephanie.dizon@farmforce.com

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Farmforce